Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Objave osmrtnic

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate…

Naša draga

BRIGITA BREG

Od nje se bomo poslovili v krogu družine in prijateljev na pokopališču v Jakobskem Dolu.

Z ljubeznijo tvoji najdražji

Hotela sem uloviti ptico –
pa je odletela.
Hotela sem utrgati cvet –
pa je ovenel.
Hotela sem vam nekaj reči –
pa sem odšla…

V 93. je tiho zaspala naša mama, tašča, oma in praoma

EMILIJA HLADE
iz Zg. Kungote

Od nje se bomo poslovili v sredo, 22. novembra 2017, ob 14. uri na pokopališču v Zgornji Kungoti. Pokojna bo v poslovilno vežico pripeljana dve uri pred pogrebom.

Žalujoči: hčerki Jožica in Silva z družinama

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala!

                    V 90. letu se je tiho poslovila naša draga 

MARIJA KRAJNC
iz Ciringe

Na zadnji poti jo bomo pospremili v torek, 21. novembra 2017, ob 15. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Juriju ob Pesnici. Pokojna bo v cerkev pripeljana pol ure pred pogrebom.

Žalujoči: sin Milan z ženo Marijo, vnuka Simon in Martin z družino

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

 

 

Žalostni sporočamo, da nas je v 80. letu zapustil naš dragi mož, ata, tast, brat in dedi

ALOJZ PREGL
iz Jareninskega Dola

Na zadnji poti ga bomo pospremili  v soboto, 18. novembra 2017, ob 14. uri na pokopališču v Jarenini. Pogrebna maša bo uro pred pogrebom.

Žalujoči: žena Elizabeta, sinova Boštjan,  Andrej in hčerka Milena z družinami ter  brat Jože z družino

Objave pogrebov

Umrla je BRIGITA BREG.  Pogreb bo v krogu družine in prijateljev na pokopališču v Jakobskem Dolu.

Umrla je EMILIJA HLADE. Pogreb bo  v sredo, 22. novembra 2017, ob 14. uri na pokopališču v Zgornji Kungoti.

Umrla je  MARIJA KRAJNC.  Pogreb bo  v torek, 21. novembra 2017, ob 15. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Juriju ob Pesnici.

Umrl je  ALOJZ PREGL.  Pogreb bo v soboto, 18. novembra 2017, ob 14. uri na pokopališču v Jarenini.

Zadnje novice