Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Nikoli več, sonce te ne zbudi!
Nikoli več, konec je vseh skrbi!
Kjerkoli si, naj angel čuva te.
Kjerkoli si nate bomo mislili vsi!
                                    (F. Nova)

Z A H V A LA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega

JOŽEFA MURŠIČA
iz Spodnje Kungote

Se iskreno zahvaljujemo vsem , ki ste našega dragega Jožkota pospremili v tako velikem številu na njegovi poslednji poti.
Hvala vsem za izrečene in napisane besede sožalja, darovano cvetje, sveče in druge darove.
Iskrena hvala PGD Sp. Kungota, reševalni postaji UKC Maribor in zdravnici ga. Vidi Vrečar za nesebičen trud pri boju za ohranitev življenja.
Hvala g. Dragu Koradetu za ganljive besede slovesa in pevcem Akademskega vokalnega tria.
Hvala župnikoma g. Marjanu Nemcu in g. Mihaelu Ignatijevu za pogrebni obred in sveto mašo.
Iskrena hvala cvetličarni Aroha in pogrebnemu podjetju Help za brezhibno opravljen pogreb.
Pokloni ljudi ob tvojem preranem grobu-poslednjem slovesu so dokaz, da si živel vseskozi delujoč dobro, predobro za nas in njih.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Strta srca ostajajo – tvoji neutolažljivi : Silva, Iris, Renato, Sara, Živa , Milka

ZAHVALA

ob izgubi našega ljubega

BOJANA JAVORNIKA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sokrajanom, nekdanjim sodelavcem in učencem, ki ste se poklonili spominu nanj.
Hvala za vsa izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Hvala gasilcem PGD Pernica ter sosednjih društev, Združenju borcev za vrednote NOB občin Kungota, Pesnica, Šentilj in DU Pernica za spremstvo praporščakov.
Zahvaljujemo se županu Občine Pesnica g. Venčeslavu Senekoviču za besede, ki so lepo opisale njegovo delo in prispevek v domačem kraju in g. dekanu Igorju Novaku za ganljiv nagovor ob slovesu.
Hvala sodelavcem v podjetju Help za izkazano sočutje in pomoč.
Hvala Petri, Maticu, Alenu, Boštjanu in Andreju za čutno odpete pesmi in odigrano melodijo.
Posebej pa se želimo zahvaliti kolektivu Doma starejših občanov Lenart,  za skrbo in sočutno nego v jeseni njegovega življenja.
Vsem in vsakomur še enkrat hvala!

Vsi njegovi

Zahvala

ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in pradedka

RUDOLFA MAČKA
Iz Hrence

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za izrečena sožalja, ter podarjene sveče in cvetje.

Iskrena hvala Oddelku za hematologijo UKC Maribor za zdravljenje, nego ter lajšanje bolečin v zadnjih dneh. Posebna zahvala gre tudi pogrebnemu podjetju Help, d.o.o za organizacijo pogreba, gasilcem PGD Malečnik za pomoč pri organizaciji, pevcem za odpete žalostinke, godbi za odigrane pesmi, ter gospodu župniku Jožefu Lipovšku za opravljeno slovesnost.

Hvala vsem, ki ste ga častno pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca,
le malo sreče si užila,
za svojo smrt premlada si bila.

SPOMIN

Mineva leto neminljive žalosti, odkar si nas za vedno zapustila naša draga

PATRICIJA REBERNIK

Hvala vsem, ki z lepo mislijo obstojite ob njenem preranem grobu in prižgete svečko spomina.

Tvoji: mama Jerica, ata Anton, sestra Mateja s Tadejem, brat Mario z Iris  ter nečaka Anej in Ana, ki te neizmerno pogrešata

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MAJDE ČOBAL

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene in napisane besede sožalja, darovano cvetje,
sveče in druge darove.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot in nam bili v podporo in pomoč v težkih
in žalostnih trenutkih.
Zahvaljujemo se osebju onkološkega oddelka UKC Maribor za strokovno in skrbno vodenje njene bolezni.
Hvala patronažni sestri gospe Zinki Satler za srčnost in vse vzpodbudne besede, sestri gospe Mojci Zinrajh
za njeno pomoč in usluge ter podjetju Rešilec
za številne opravljene prevoze.
Za svoj prispevek pri pogrebni slovesnosti se zahvaljujemo podjetju Help, violinistki Sari Mitić in pevki Biserki Petković, DLUM in prijateljem umetnikom.

Vsem in vsakemu še enkrat hvala.

Njeni najdražji

Nihče ne sliši, kadar jokam,
nihče solza mi ne otre.
Nihče me nežno ne poboža
in vse molči, vse tiho je.
Le kam naj svojo bol izlijem,
le komu dušo naj odprem?
Le kam naslonim naj glavo,
le komu naj podam roko?

ZAHVALA

Na sončen aprilski dan je zadnji list knjige svojega življenja obrnila naša draga

FANIKA VERLIČ
rojena Kovačec, iz Kamnice

Hvala vsem, ki ste se ji ob slovesu še zadnjič poklonili, ji izkazali hvaležnost
in spoštovanje ter jo ob žametnem zvoku žalostink pevke gospe Petre pospremili
h kraju večnega počitka.
Z izrazi sožalja in sočutnimi besedami ste nam delili človeško toplino, tolažbo in moč.
Hvala tudi župniku gospodu Prazniku za opravljeni obred in družbi Help d.o.o.,
za brezhibno opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste njenemu srcu in duši prinašali veselje in radost.

Mož Vilko in sorodniki