Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

             ZAHVALA

 

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka 

ALOJZA VELIČKEGA

Se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izkazano sočutje v teh težkih trenutkih.
Hvala članom PGD Jarenina za organizacijo pogrebne slovesnosti in vsem ostalim gasilcem, ki so mu izkazali čast in zadnji pozdrav. 
Hvala g. Slavku Ungru za odigrano melodijo in Sanji Obaha za poslovilni govor. 

Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala!

Njegovi najdražji 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
Le daleč, daleč je…

ZAHVALA

Ob bolečem slovesu dragega in ljubljenega

RAJKA JASENCA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter nam bili v teh težkih trenutkih v oporo.
Iskrena hvala g. dekanu Igorju Novaku za lepo opravljen obred, godbi in pevcem za čutno odigrane ter odpete melodije, pogrebnemu podjetju Help iz Šentilja in govornici za ganljivo prebrane besede slovesa.
Iz dna srca se zahvaljujemo osebju pljučnega oddelka za vso pomoč, trud in oskrbo. Najlepša hvala dr. Fošnariču, dr. Klari Svenšek, žilni kirurgiji UKC MB, dr. Damjanu in sestri Alenki. Vaša pomoč in prijazna beseda nam je bila v veliko uteho.

Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

Njegovi: Anica in Silvo z družino