Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Objave osmrtnic

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 72. letu tiho zaspala naša draga 

ANA KNUPLEŽ
roj. Goričan
iz Ulice Frana Kovačiča 

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 1. oktobra 2020, ob 15. uri na pokopališču v Juriju ob Pesnici.

Žalujoči: sin Matjaž z Barbaro in vnuk Žiga ter ostalo sorodstvo

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 86. letu za vedno zaspal naš dragi oče, tast, dedek, pradedek, svak in stric

JOŽEF GOZNIK
iz Gačnika

Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 15.30 na pokopališču v Jarenini. Maša zadušnica bo uro pred pogrebom.

Žalujoči: hčere z družinami

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …

Dedku in pradedku

JOŽEFU GOZNIKU

v slovo

Vnuki in pravnuki 

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselila si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja,
izpila grenki kelih si do dna
v življenju svojega,
odkar utihnil je tvoj glas
žalost, bolečina domujeta pri nas.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 74. letu nenadoma zapustila naša draga 

TEREZIJA LUBEJ
iz Vukovskega Dola

Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Žalujoči: mož Franc, otroci Iztok, Jolanda in Anita ter vnuki Aljaž, Urška, Larisa, Kevin in Patricija

Objave pogrebov

Zadnje novice