Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Objave osmrtnic

Srce ti v prsih nehalo je biti,
ne čutiš bolečin več in nemira,
od nas smo dovolili ti oditi,
čeprav srce od žalosti nam hira.

Žalosti sporočamo, da nas je v 69. letu nenadoma zapustil naš 

FRANC PONGRAC
iz Štrihovca

Zadnje slovo bo v sredo, 12. decembra 2018, ob 13. uri na pokopališču v Šentilju. 
Pokojni bo v vežico pripeljan uro pred pogrebom.

Žalujoči: žena Marija, hči Simona z možem Robijem ter vnuka Alen in Klara

Ko ti življenje
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev
je tožba odveč …
Le mir in pokoj,
mi dragi želite …
in zame prižgite
lučko v spomin …

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 84. letu tiho zaspala naša draga 

PAVLINA KER
roj. Žižek
prej stanujoča v Vosku
nazadnje oskrbovanka doma upokojencev na Ptuju

Zadnje slovo bo v torek, 11. decembra 2018, ob 12.15 na pobreškem pokopališču v Mariboru.    

Žalujoči: hčerka Darinka z družino, sestri Marjana in Ida z družinama ter snaha Zofka z družino

V 85. letu je ugasnila luč življenja naši dragi  

BREDI ŽOLNIR
roj. Tršinar
iz Ulice Staneta Severja

Na zadnji poti jo bomo pospremili v torek, 11. decembra 2018, ob 13. uri  na pobreškem pokopališču v Mariboru.
 
Žalujoči: sin Mitja z Anito, vnuk Dejan, sestra Joži z Mitjem, brat Rudi in svak Janko

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

V 68. letu je težki bolezni za vedno zaspal naš dragi oče, deda, brat, svak in stric

FRANC MENHART
s Kozjaka nad Pesnico

Na zadnji poti ga bomo pospremili v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Zgornji Kungoti. 
Pokojni bo v cerkev pripeljan pol ure pred pogrebom.

Žalujoči: vsi njegovi 

Objave pogrebov

Umrl je FRANC PONGRAC .Pogreb bo v sredo, 12. decembra 2018, ob 13. uri na pokopališču v Šentilju. 

Umrla je  PAVLINA KER. Pogreb bo v torek, 11. decembra 2018, ob 12.15 na pobreškem pokopališču v Mariboru.   

Umrla je BREDA ŽOLNIR. Pogreb bo  v torek, 11. decembra 2018, ob 13. uri  na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Umrl je FRANC MENHART .Pogreb bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Zgornji Kungoti. 

Zadnje novice