Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Objave osmrtnic

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev…..

(T. Kuntner)

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 78. letu sklenila svojo življenjsko pot naša draga žena, mama, tašča, babica in prababica

DARINKA PLETERŠEK
iz Šentilja

Od nje se bomo poslovili v krogu družine in prijateljev, v sredo, 12. avgusta 2020, ob 11. uri na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči: mož Vinko, sin Stanko z ženo Panjo, vnuk Timotej z družino in mamo Jožico ter sestri Dragica in Marica z družinama

Bilo lepo je – prelepo,
skalilo srečo je slovo,
slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo!

 

Žalostni sporočamo, da se je v 52. letu tiho poslovil naš dragi brat in stric

ALEKSANDER ŠKRINJAR
iz Domnove ulice v Maribor
nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov v Veliki Polani

Na zadnji poti ga bomo pospremili v krogu družine in prijateljev, v torek, 11. avgusta 2020, ob 14. uri na pokopališču v Jarenini.
Maša zadušnica bo po pogrebu.

Žalujoči: brat Miran, nečakinja Thea z družino in nečak Luka

ZAHVALA

ob izgubi našega dragega svaka in strica

DUŠANA ŠROKA
univ. dipl. inž. kmet.
nazadnje stanujočega v Idili, Vukovski Dol 30, Pesnica

Hvala vsem vam, ki ste bili z nami na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter nam izrekli sožalje ob boleči izgubi. Iskrena hvala osebju Idile za dolgotrajno oskrbo, podjetju Help za opravljene storitve, g. Čagranu, g. župniku Novaku in g. župniku Mačku za lepo opravljen obred ter ge. Sonji Haberle.
Zahvaljujemo se Kmetijsko gozdarskemu zavodu – g. Stanetu Klemenčiču in sodelavcem. Hvala tudi g. Kiklu in ge. Bauman za besede slovesa.

Iz dna srca hvala vsem, ki ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza …
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mame nihče
nam ne more več vrniti.

V 92. letu je ugasnila luč življenja naši ljubi mami, tašči, babici in prababici

PEPCI VELIČKI
iz Vajgna

Od nje se bomo poslovili v krogu družine in prijateljev, v ponedeljek, 10. avgusta 2020, ob 15. uri na pokopališču v Jarenini.
Maša zadušnica bo uro pred pogrebom.

Žalujoči: hči Alenka z možem Hansom, sin Milan z ženo Cilko ter vnuka Robert in David z družinama

Objave pogrebov

Zadnje novice