Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Objave osmrtnic

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

 

Žalostni sporočamo, da je v 83. letu tiho zaspal naš dragi 

EMERIK  PILIH
iz Gradiške

Od njega se bomo poslovili v najožjem družinskem krogu na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči: življenjska sopotnica Els in Aleksandra z družino

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.
Pravijo, da je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine. . .
(N. A.)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, omice in praomice

MARIJE HABULIN

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji omogočali prijetno počutje v
Domu starejših Idila v Vukovskem domu ter g. dr. Kovaču, ki ji je lajšal
zadnje dneve ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali
cvetje, sveče ter nam s svojim sočutnim stiskom rok stali ob strani ali
poslali pisna sožalja. Hvala vsem trem govornicam, g. župniku za
opravljen obred ter pevcem za čutno odpete pesmi. Hvala podjetju Help za
izpeljano pogrebno slovesnost.

Vsem in vsakomur še enkrat – iz srca hvala.

Žalujoči: Darinka, Janko, Mateja, Nejc in Jaka Gal

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …

 

V globoki žalosti sporočamo, da se je v 73. letu poslovil naš dragi 

MARJAN HORVAT
iz Ruske ulice 10

Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

Oh, kako boli,
ko ljuba mama, babica, hči in sestra te več ni,
ostali so sledovi tvojih pridnih rok,
katere cenil bo še pozni rod.
Ponosna, trdna kakor skala
vso ljubezen in sebe si nam dala,
za vse, prav vse ti še enkrat hvala.
Oh, kako boli,
ko tebe več med nami ni.

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 69. letu nenadoma zaspala naša draga

MAJDA HAJNC
roj.  Kramberger
iz Ulica heroja Bračiča 14

Od nje se bomo poslovili  v sredo, 26. januarja 2022, ob 10.45 na pobreškem pokopališču v Mariboru.
 

Žalujoči: sin Sebastijan in hči Aleksandra z družinama, mama Elizabeta, brat Mirko in sestra Danica z družinama

Zadnje novice