Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev…

 

Sporočamo, da je v 90. letu ugasnila luč življenja našega dragega

ANTONA DAMIŠA
iz Jareninskega Dola

Od njega se bomo poslovili v sredo, 26. januarja 2022, ob 15. uri na pokopališču v Jarenini.
Maša zadušnica bo uro pred pogrebom.

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V neizmerni bolečini sporočamo, da je po kratki in težki bolezni v 68. letu zaspal naš dragi sin, mož, oče, tast in ota

JANKO HAUSMEISTER
iz Jurančičeve ulice

Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Žalujoči: mama Julijana, žena Zdenka, hčerki Sonja in Mojca z družino

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu za vedno zaspal naš dragi mož, oče, tast in dedek

STOJAN TANEV
iz Gradiške

Od njega se bomo poslovili v torek, 18. januarja 2022, ob 13.45 na pokopališču v Spodnji Kungoti.

Žalujoči: žena Tončka, hčerka Zvonka ter sinova Stojan in Boris z
družinama

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam
v srcih še živi in
nihče ne ve, kako zelo,
zelo boli.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, tasta in dedka

A D O L F A   K O S I J A

Se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, izrekli sožalja, darovali sveče in cvetje. Hvala dr. Andreju Žistu iz onkološke ambulante UKC Maribor za njegovo dolgoletno skrb in pozornost, kakor tudi dr. Veri Lipičar in Marjeti Slana iz ZD Sv. Jurij ob Ščavnici. Iskrena hvala g. župniku Marjanu Nemcu za opravljen obred in pogrebnemu podjetju Help za solidno opravljene storitve ter pevcem za čutno odpeti pesmi.

Žena Katarina in sin Aleš z družino

Leto dni že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Ostala, žalost, bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

Mineva leto odkar si nas prerano zapustil naš dragi

FRANC PERKO
14. 1. 2021- 14.1. 2022

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu in prižgete svečko.
V naših srcih boš ostal za vedno.

Tvoji najdražji

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas, bolečina
in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

SPOMIN

Mineva leto žalosti, odkar je za vedno zaspal naš dragi mož, ati, dedi, pradedi in brat

STANKO ŽUNKOVIČ
15.01.21-15.01.22
iz Šentilja

Neizmerno te pogrešamo vsi, ki te imamo radi.