Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 90. letu nas je zapustila 

KRISTINA KOLARIČ
roj. Švinger

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu na pokopališču na Zg. Velki.

Žalujoči: hči Marta z možem in vnukinja Tadeja z družino

Že leto dni v grobu
draga mama spiš,
a v srcih naših še živiš,
rada imela življenje si,
a kruta usoda dovolila ti ga ni.

 

SPOMIN

MARIJA PRODANOVIĆ
28.10.2020-28.10.2021

Mineva leto, odkar si odšla od nas.
Iz naših src ne moreš oditi…

Vsi tvoji

 

 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
v naših srcih
bo večno ostal.

V  93. letu starosti se je poslovila naša draga

MARIJA ČEPEK
roj. Šmirmaul
iz Ceršaka

Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči otroci: Tone, Marija in Jože z družinami

Za vedno zatisnil si oči,
mislili smo, saj samo spiš,
a tebe nič in nihče ne prebudi,
grenka žalost v naših srcih ždi.

 

Žalostni sporočamo, da je v 60. letu nenadoma za vedno zaspal naš dragi sin, brat, svak, stric in boter

DARKO NERAT
iz Vranjega vrha

Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek, 4. novembra 2021, na pokopališču v   Šentilju.

Žalujoči: oče Karl, sestri Jožica in Marija ter brat Karli z družinami 

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman …
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi …
Tega razdalja ne rani …

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 82. letu tiho zaspala naša draga mama, tašča, oma, praoma 

MARIJA STEINICKE
roj. Muster
iz Selnice ob Muri 

Od nje se bomo poslovili v sredo, 3. novembra 2021, ob 13. uri na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči hčerki:  Metka z možem Aljošem, Breda z Jožetom, vnuka Karina in Blaž z družino 

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

Ob bolečem slovesu dragega botra in strica

SREČKA KRANERJA

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

Nečaka Matjaž in Tjaša