Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja,
izpil grenki kelih si do dna
v življenju svojega,
odkar utihnil je tvoj glas
žalost, bolečina domujeta pri nas.

V globoki žalosti sporočamo, da se je za vedno poslovil naš 

LOJZEK
iz Meljskega hriba 18

Vedno te bomo pogrešali. 

Vsi tvoji in vsi ostali prijatelji

Pogledi in smehljaji nežni – onemeli so,
poljubi in objemi sladki – zamrli so,
a njihov čar nas zdaj teši,
ko nam srce obdaja mraz,
bili smo srečni kratek čas.

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 71. letu zapustil naš dragi

ALOJZ ŠTROMAJER

Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 22. julija 2019, ob 15. uri na pokopališču na Gorci v Malečniku.

Žalujoči: sin Zoran z mamo Betko in sestrami 

Ko prebujalo se jutro,
tiho si odšel,
pustil si le sledi svojih rok,
zdaj naš dom ovit je v sivino,
obup, žalost in neizprosno bolečino.

Žalostni sporočamo, da je v 87. letu tiho zaspal naš dragi  

IVAN DANKO 
iz Slatine

Od njega se bomo poslovili v petek, 19. julija 2019, ob 16. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Svečini. 
Pokojni bo v cerkev pripeljan pol ure pred pogrebom.
Cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v korist farne cerkve Sv. Andreja v Svečini.

Žalujoči: žena Ančka, hči Ivica in sin Miran z družinama ter brat in sestre z družinami 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MARIJE LOPIČ

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, izrekli pisna ali ustna sožalja ter darovali cvetje, sveče in svete maše.
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Branku Mačku za lepo opravljen obred in sveto mašo in pevcem cerkvenega zbora.
Hvala pogrebnemu podjetju Help za opravljene storitve in gospe Andreji za čutno prebran govor.
Zahvala tudi patronažnim sestram za vso pomoč in skrb v času bolezni drage pokojnice.
Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Mirko, otroci Mirko, Petra in Anton z družinama ter vnuk Nick

Spomin je kot pesem, ki v srcu odzvanja.
Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja.
Spomin je svetloba, ki dušo obliva.
Spomin je ljubezen, ki v srcu prebiva.

V soboto, 20. julija 2019, mineva žalostnih deset let, kar te več ni med nami naš dragi

FRIDERIK GONZA
iz Sp. Dobrenja

Hvala vsem, ki s hvaležno mislijo postojite ob njegovem grobu ter prižgete svečke spomina.

Neizmerno te pogrešamo: tvoji najdražji

Kako srčno si ti želel,
da še med nami bi živel.
A smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj, oče, te je vzela.
Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru ti bog naj podari.

V globoki žalosti sporočamo, da je v 85. letu tiho zaspal naš dragi oče, dedek in pradedek

JOŽEF ŠAUPERL
iz Sončne ulice v Šentilju

Na njegovi zadnji poti ga bomo pospremili v četrtek, 18. julija 2019, ob 15. uri na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči: sinova Bojan in Branko ter hčerka Jožica z družino