Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman …
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi …
Tega razdalja ne rani …

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 82. letu zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

MARTA FERK
iz Ceršaka

Od nje se bomo poslovili v petek, 8. decembra 2023, ob 13. uri na pokopališču v Šentilju.

Žalujoči: otroci z družinami

In sonce vzhaja in zahaja
in hiti k mestu svojemu,
od koder izhaja.

Sporočamo, da je v 77. letu nenadoma zaspala 

ANGELA KNAFELC
iz Keleminove ulice 20

Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: njeni najbližji

Utrip srca za hip miruje,
prebridek je usode glas,
otožno srce nam žaluje,
ker ti odšla si zdaj od nas.

V 93. letu je ugasnila luč življenja naše drage mame

TEREZIJE GERT
roj. Maruško
iz Trčove

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu na pokopališču na Gorci v Malečniku.

Žalujoči: vsi njeni najdražji

Za vedno zatisnil si oči,
mislili smo, saj samo spiš,
a tebe nič in nihče ne prebudi,
grenka žalost v naših srcih ždi.

Niso se še posušile solze ob izgubi drage mame, ko naša srca ponovno jočejo.
V 52. letu je po težki bolezni za vedno zaspal naš dragi oče, sin, tast, brat in stric

SMILJAN KUMPUŠ
s Kozjaka nad Pesnico

Zadnje slovo bo v torek, 5. decembra 2023, ob 14. uri na pokopališču v Zgornji Kungoti.

Žalujoči: hčerka Mateja z možem Danilom, mama Jožefa, brata Vlado in Kristjan z družino

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.
Izpil grenki kelih si do dna
v življenju svojega,
odkar utihnil je tvoj glas
žalost, bolečina domujeta pri nas.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dobrega moža, očeta, dedka in pradedka

FRANCA TUŠKA

se iskreno zahvaljujemo pogrebnemu podjetju Help d.o.o iz Šentilja za vso pomoč pri organizaciji pogreba ter Aroha – cvetličarna & darilni butik iz Šentilja za prekrasne vence. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, govornici za čutne poslovilne besede, pevcem za odpete pesmi in godbeniku za odigrano melodijo. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ ISKRENA HVALA

Žalujoči: žena Jožefa, hčeri Anita in Nevenka z družinama

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

Z bolečino v srcu sporočamo, da se je po dolgi in hudi bolezni za vedno poslovila naša ljubljena žena, mama, babica in tašča

AVGUSTA FRAS
rojena Bračko
iz Močne

K večnemu počitku jo bomo pospremili v ponedeljek, 4. decembra 2023, ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Pernici.
Pokojna bo v cerkev pripeljana pol ure pred pogrebom. 

Žalujoči: mož Martin ter sinova Boštjan in Davorin z družinama