Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …

SPOMIN

Mineva 25 let odkar nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče in dedi

JOŽE MUSTER
26.5.1997 – 26.5.2022
iz Vranjega Vrha

Vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči: žena Marija, sinova Andrej in Marjan z družino ter vnuka Mario in Sara z družinama 

Smejali smo se s teboj.
Bilo je lepo.
Tvoj smeh bo ostal v naših srcih.
Naš je zamrl….

ZAHVALA

Ob prezgodnji izgubi drage mame

LIDIJE KOREN
s Plača

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, znancem ter sodelavcem, ki ste jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za darovano cvetje, sveče ter svete maše. Hvala za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala duhovnikoma za ganljiv obred ter pogrebnemu podjetju Help iz Šentilja za pomoč in organizacijo pogrebne slovesnosti.
Iskrena hvala vsem, ki ste nama v težkih trenutkih stali ob strani…

Sin Aleš z Monio

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

Žalostni sporočamo, da se je v 76. letu tiho poslovila naša draga mama, tašča in babica

MARIJA BEDEK

Na zadnji poti jo bomo pospremili v ožjem družinskem krogu na dobravskem pokopališču v Mariboru.

Žalujoči: sin Damijan in hčerka Suzana z družinama

Naše življenje je v božjih rokah,
če je njegova volja,
ne žalujte za menoj,
temveč se me spominjajte v ljubezni.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

V 85. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica

EMA FLAJŠAKER
roj. Leber
iz Jelenč

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu na pokopališču v Jarenini.

Žalujoči: njeni najdražji

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan, 
ko sprašujem zaman …
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi …
Tega razdalja ne rani …

Svojo življenjsko pot je v 63. letu starosti sklenil naš dragi mož, ati, dedi, stric in boter

MILAN LORBER
23.6.1959 – 14.5.2022
s Spodnje Velke

Od njega se bomo poslovili v četrtek, 19. maja 2022, ob 15. uri na pokopališču na Zgornji Velki.

Žalujoči: žena Dušanka, hčerke Staša, Tadeja z Andrejem, Tjaša s Tadejem, vnuki Maksimilian, Taja, Sofia in Tija ter Tina, Lara in Merlin

 

 

Žalostni sporočamo, da nas je zapustil naš dolgoletni lovski tovariš

MARKO HARB
iz Svečine

Na zadnji poti ga bomo pospremili v ponedeljek, 9. maja 2022, ob 16. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Svečini.
Spomin nanj bo ostal v naših srcih.

Pogrešali ga bomo: člani in članice LD Kungota