Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Načrtovanje pogreba

Verjamemo, da misel na smrt in lastno minljivost, ni nekaj na kar človek pomisli z veseljem. Vendar naj bo tako ali drugače, tudi smrt predstavlja del življenjskega kroga in ko se ta sklene, je prav, da se sklene skladno z željami in s predstavami preminule osebe.

Prav zaradi tega je v zadnjem času zaznati porast vnaprejšnjega načrtovanja pogreba. S tem, ko oseba premisli in izrazi svoje želje, si zagotovi, da bodo le-te dosledno upoštevane in da bo, ko pride njen čas, pogrebna slovesnost izpeljana tako, kot si je zamislila.

Kdor želi, lahko vnaprej izbere pogrebno opremo, organizira potek slovesnosti (npr. izbira določenih pesmi, govorcev, igranje žalnih melodij, posebne želje,…), možno je tudi vnaprejšnje plačilo (po dogovoru in overitvi pri izbranem notarju).