Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Izrek sožalja

Sožalje najlažje opredelimo kot besede tolažbe in utehe, katere izrečemo ljudem, ki utrpijo izgubo bližnjega. Vse prevečkrat se rado zgodi, da se v takšnem trenutku znajdemo v stiski: ne znamo izbrati pravih besed in biti v pomoč oziroma oporo. Smrt ni nekaj, s čimer se soočamo dnevno, zato so takšne zadrege običajne.
Prav zato vam želimo z nekaj dobro namernimi nasveti pomagati v nastali situaciji.

Prva in najpomembnejša gesta je predvsem ta, da vaše besede sočutja pridejo iz srca, in dajo žalujočim vedeti, da niso sami ter da ste jim v teh trenutkih v oporu tudi z dejanji. Več kot vse umetelne besede tolažbe, je vredno to, da ljudem ponudite svojo ramo in objem, v katerem tudi potočijo solze žalosti.

Seveda veljajo pravila obnašanja v primerih, ko izgube ne utrpijo vaši bližnji prijatelji ali družinski člani. To so lahko znanci, sosedje, sodelavci, poslovni partnerji in ostali, s katerimi nimate tesnejših stikov, vendar se poznate.

Sožalje lahko izrečete:

ustno (če se srečate osebno; izrečete ga lahko tudi po telefonu)

ali

pisno (če nimate rednih stikov, se ne srečate osebno; sredstva, ki jih lahko uporabite so sožalna pisma in kartice, elektronska pošta, telegrami …)

Kadar sožalje izrekate ustno, je pomembno, da svojcu sežete v roko in izrečete sožalje. Najpogosteje ustni izrek sožalje izgleda tako, da sežete v roko in rečete: “Moje iskreno sožalje.” V primeru, da ste si s svojcem bližji, upoštevajte zgornji nasvet in naj vas misel na smrt oz. žalovanje svojca ne prestraši-še vedno gre za isto osebo, le da gre skozi proces žalovanja, zato mu dajte vedeti, da lahko računa na vašo oporo. Izrečite preproste in iskrene besede, ki jih čutite.

Kadar sožalje izrekate pisno, lahko posežete po različnih žalnih verzih (klik-najdete jih na dnu strani), vendar je naš nasvet, da uporabite le tiste verze, s katerimi se lahko poistovitete oz. v katerih najdete tudi del sebe in svoja občutja. Verzom z versko in podobno vsebino se raje izognite, če niste povsem prepričani, ali je pokojni bil veren ali član oz. simpatizer različnih društev ali gibanj.

Kar se tiče same vsebine pisnega sožalja, je prav tako pomembno, kako dobro ste poznali preminulo osebo oziroma, kako poznate njene svojce. V primeru, da je svojec vaš poslovni partner, sodelavec ali nekdo podoben, vam svetujemo, da uporabite primeren verz, v besedilu pa napišete par stavkov, v katerih izrazite sožalje ob izgubi, spoštovanje do umrlega in pomoč, ki jo lahko nudite. Kadar sestavljate sožalno pismo ali vizitko, je ključnega pomena, da sta napisana ročno in da vsebujeta lastnoročen podpis. Elektronska pošta in telegrami so primernejši takrat, kadar ste odsotni oz. z osebami niste v rednih, osebnih stikih.

Kako, komu in kdaj izreči sožalje na pogrebni slovesnosti? V kolikor svojce poznate in ste dobro poznali tudi preminulo osebo, potem zadreg s tem, komu izreči sožalje, ne bi smelo biti. Primerno je, da sožalja izrečemo prav vsem družinskim članom. Večkrat se recimo zgodi, da ljudje ne vedo, ali izreči sožalje nekdanjim partnerjem, zakoncem, nezakonskim otrokom,… V kolikor se le-ti udeležijo pogreba, je treba tudi njim izrečt sožalje. Če ste poznali pokojnega, ne poznate pa svojcev, se zadregi najlažje izgonete tako, da sožalje izrečete tistim, ki stojijo ob grobu oz. hodijo za krsto ali žaro. Praviloma so to najožji družinski člani in ostali, ki so bili preminuli osebi najbliže. Sožalje lahko izrečete takoj, ko prispete, v kolikor se pogrebna slovesnost še ni pričela, v nasprotnem primeru pa ob koncu le-te.

Vzorci sožalij

sozalje1_02     sozalje2_01