Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Sestava osmrtnice

Kaj je osmrtnica, kaj vsebuje in kako jo sestaviti?

Osmrtnico najenostavneje opredelimo kot sredstvo obveščanja, s katerim se širšo javnost seznani s smrtjo osebe.

Verz/misel – poljubno lahko osmrtnico spremlja kak verz oz. citat, odločitev pa je prepuščena posamezniku.

Uvodni tekst – besedilo, s katerim se osmrtnica prične. Uvodi so lahko različni, za lažjo predstavo pa spodaj navajamo nekaj napogostejših:

 • Z bolečino v srcu se poslavljamo/sporočamo…
 • Globoko pretreseni/užaloščeni se poslavljamo/sporočamo, da je za vedno zaspal/a…
 • Obnemeli smo ob (boleči) izgubi…
 • Iz naših vrst se je poslovil/a…
 • V 95. letu je zatisnil/a svoje oči; je umrl/a;
 • Po dolgi in hudi bolezni je zaspal/a
 • Utrujen/a od bolezni je zaspal/a; umrl;a; zaprl/a utrujene oči,…
 • Ugasnila je luč življenja,…
 • Mnogo prerano me/nas je zapustil/a naš/a drag(i)/a,…
 • Kruta usoda je presekala življenjsko pot naše(ga) drage(ga),…
 • Sporočamo žalostno vest, da je nenadoma preminul/a,…
 • V 89./95. letu se je tiho poslovil/a

Temu tekstu praviloma sledi navedba družinskih oz. sorodstvenih, službenih, prijateljskih, sosedskih in drugih vezi, kot recimo:

 • naš dragi ata, dedek, pradedek, brat in stric,…
 • moja draga prijateljica…
 • naš dober sosed…
  ali pa zgolj:
 • naš/a dragi/a
 • ljubi/a
 • najdražji/a,…

Ime in priimek– lahko se navedeta zgolj ime in priimek, neobvezno pa še drugi podatki, kot so recimo:

 • dekliški priimek
 • naslov oz. kraj bivanja (pri naslovu iz razlogov varnosti in varovanja osebnih podatkov odsvetujemo navedbo hišne številke)
 • poklic oz. izobrazba (npr. profesor, mizar,…)
 • dejavnosti, s katerimi se je preminula oseba ukvarjala (npr. čebelarstvo, vinoogradništvo,…), društva, v katerih je sodelovala (npr. gasilska, lovska,…); kadar je bil kdo v domu upokojencev, se lahko napiše nazadnje oskrbovanec/oskrbovanka DU

Čas in kraj pogreba – povesta, kdaj oz. ob kateri uri se bo pogrebna slovesnot pričela ter na katerem pokopališču. Tudi tukaj smo vam pripravili nekaj najpogostejših fraz, ki se uporabljajo pri sestavljanju tega dela osmrtnic:

 • Na zadnji poti ga/jo bomo pospremili…
 • K večnemu počitku ga/jo bomo pospremili…
 • Pogreb bo,...
 • Od njega/nje se bomo poslovili
 • Zadnje slovo najdražje/ga bo,…

Sledi navedba datuma, npr. v ponedeljek/sredo,…datum, mesec, ki se praviloma izpiše z besedo ter letnica, ki ji sledi navedba ure ter pokopališča, kjer se bo pogrebna slovesnost odvijala:

 • dan, datum, mesec, ura, pokopališče.

Tukaj se lahko pripišejo še druga obvestila, kot so recimo:

 • datum in čas, ko bo preminula oseba pripeljana v mrliško vežico,
 • datum in čas raznih molitev
 • obvestilo, da svojci v korist raznih organizacij hvaležno odklanjajo cvetje in sveče,..

Nekaterim se lahko dodajo še razni osebni pripisi, kot so npr.:

 • zahvale pokojnim (Hvala ti za vse)
 • pokloni (Nikoli te ne bomo pozabili,…)

Žalujoči – predstavljajo zaključek osmrtnice, kjer se navedejo žalujoče osebe, torej svojci, sorodniki, prijatelji, sosedje, sodelavci, znanci,… navedejo se lahko poimensko in/ali po sorodstvenih vezeh:

 • ata, mama, hčerka, sin, brat, sestra, teta, stric, vnukinja, vnuk,…
 • vsi tvoji; vsi njeni/njegovi; vsi, ki smo te imeli radi,…
 • sodelavke in sodelavci; kolektiv podjetja;…