Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Pokopališke storitve

Pokopališke storitve zajemajo:
  • izkop in zasutje groba, vgradnjo in odpiranje žarne niše, grobnice, vključno z dekoracijo groba
  • pripravo mrliške vežice
  • zagotavljanje pogrebnega moštva
  • ureditev gomile po pogrebu
Zgoraj navedene storitve zagotavljamo na pokopališčih v Zgornji in Spodnji Kungoti, Svečini, Juriju ob Pesnici, Pernici, Jakobskem dolu, Jarenini, v Šentilju ter na Gorci v Malečniku in Zgornji Velki.
Preostala dela in storitve, ki zajemajo:
  • košnjo in čiščenje pokopališč
  • manjša vzdrževalna dela
  • čiščenje mrliške vežice
  • negovanje in obrezovanje zelenih ograj
  • zimsko službo…
…pa opravljamo na vseh navedenih pokopališčih, razen v Šentilju in na Zg. Velki.