Slovarček

Pojasnitev nekaterih najbolj pogostih izrazov, ki so povezani z opravljanjem pogrebnih in pokopaliških storitev

A

Anonimni pokop – oblika pokopa, pri kateri se datum, čas in kraj pogreba ne objavijo javno.

B

Bedenje – večerna oz. nočna molitev ob pokojnemu. Razvilo se je iz starega običaja, ko so ljudje prebedeli noč ob umrlem, da ga ne bi živega pokopali.

Balzamacija – poseben znanstveni in umetniški postopek, s katerim se prepreči razpad in razkroj trupla. Gre za star postopek, ki je marsikje v uporabi še danes, z njim pa se želi pokojnega dezifencirati, predstraniti in ohraniti.

C

Cinjenje – postopek, pri katerem se v krsto vstavi poseben kovinski vložek, zaradi česar ta postane neprodušno zaprta in je kot takšna pripravljena za transport. Postopek se opravi ob nadzoru sanitarnega inšpektorja in se izvede praviloma takrat, kadar so posmrtni ostanki namenjeni za pot v tujino in pokop v grobnico.

Č

Čuvanje pokojnega – hramba pokojnika in zagotovitev, da se z njim ravna pietetno.

D

Dekoracija groba – okrasitev groba.

E

Ekshumacija – izkop in praviloma tudi ponovni pokop posmrtnih ostankov, ki se opravi na zahtevo oz. s soglasjem ožjega družinskega člana ter upravne enote, pod katero pokopališče sodi. Opravi se v prisotnosti in pod nadzorom zdravstvenega inšpektorja.

F

Floristika (žalna) – cvetje, ikebane in drugi aranžmaji, primerni za pogrebne slovesnosti in grobove.

G

Grob – označen prostor v zemlji, kamor se pokoplje preminulo osebo.

Gomila – grob oz. posebna oblika groba, ki nastane po tem, ko je preminula oseba pokopana in se nanjo nalaga kamenje ali prst.

Grobnica – prostor ali stavba, namenjena pokopu preminulih. Pri nas jih največ najdemo na pokopališčih, med najbolj znane pa sodijo egipčanske piramide. Stare oz. že obstoječe grobnice

H

Hramba pokojnega – prostor, v katerem se hrani in s tem tudi čuva (gl. čuvanje pokojnega) pokojnega. Najpogosteje se ga hrani v hladilnem prostoru ali komori (gl. spodaj)

Hladilni prostor – primerno ohlajen prostor ali hladilna komora, kamor se hrani pokojno osebo do pogrebne slovesnosti.

I

Izkop – izkop zemlje, kjer se nahaja grob.

Izpisek iz knjige umrlih – ali mrliški list, je dokument, ki ga izda upravna enota in ki služi kot dokazilo o smrti. Izda se na podlagi potrdila o vzroku smrti.

J

Jok in/ali jeza – dva pogosta občutka oz. čustvi, ki ju posameznik občuti ob izgubi drage osebe

K

Klasični pogreb oz. pokop – je pogreb, ki se opravi s krsto.

L

Laissez-passer mortuair – posmrtni potni list ali identifikacijski dokument, s katerim je mogoč prevoz pokojnega preko meja.

M

Mavzolej – zunanja, prostostoječa zgradba, ki služi kot zadnje počivališče in/ali spominski prostor preminule osebe. Predstavlja alternativo grobnici.

N

Niša (žarna) – prostor, v katerega se vstavi žara.

O

Obdukcija – raztelešenje preminule osebe, ki se opravi takrat, kadar ni mogoče ugotoviti vzroka smrti; ko obstaja sum na nalezljivo bolezen ali ko tako odredi preiskovalni sodnik ali zdravnik, ki je preminulega zdravil. Prav tako se lahko opravi na željo zakonskega ali izvenzakonskega partnerja.

Osmrtnica – notica, objavljena v časopisu, na radiu ali spletni strani oz. drugem mediju, ki služi kot obvestilo o smrti in podatke o pogrebni slovesnostit.

P

Parta – obvestilo o pogrebu in smrti, ki se obesi na mrliško vežico.

Piramida – začasno obeležje za grob, ki se uporablja predvsem, kadar umrli ni pripadnik katere od verskih skupin.

Pieteta – veliko, globoko spoštovanje (po SSKJ).

Pogrebno moštvo – ekipa ljudi, zadolženih, da pogrebna slovesnost poteka po dogovorjenem protokolu.

Pokopališče – prostor, namenjen pokopu umrlih in spominu nanje.

Potrdilo o vzroku smrti – potrdilo, ki ga izda zdravnik, ki je opravil pregled in razglasil smrt.

Pogreb v ožjem družinskem krogu – pogrebna slovesnost, ki se je udeležijo samo najbližji svojci in prijatelji umrlega. Ponekod v tujini je praksa, da so ljudje na pogreb vabljeni.

Prva ureditev – ureditev groba po pogrebu, ki zajema čiščenje ter odnos cvetja in sveč ter ureditev gomile.

R

R.I.P. – angleška okrajšava za “rest in peace” ali “počivaj v miru”. Latinski izraz je requiescat in pace.

Razsutje (pepela) – ena od oblik pokopa pri upepelitvi. Pri tem se pepel pokojnika razsuje na za-to posebej predvidenih območjih.

S

Svojci – družina umrle osebe.

Spominsko obeležje-

Spomin – najpogosteje notica v časopisu ali drugem mediju, ki se objavi na obletnico dneva smrta ali pogreba.

Sedmina – pogostitev ob koncu pogrebne slovesnosti. Več o njej najdete tukaj.

Sožalje – besede utehe in tolažbe, ki jih izrečemo ob izgubi. Več o izreku le-teh si lahko preberete tukaj.

Š

T

Transplantacija – ali darovanje organov. Več si lahko preberete na tej povezavi.

Tišina – žalna melodija, ki se praviloma zaigra ob koncu pogrebne slovesnosti.

U

Urna ali žara – posoda, v katero se shrani pepel preminule osebe. Pri nas je obvezna uporaba osnovne žare

Upepelitev ali kremacija – sežig trupla preminule osebe, ki se opravi v posebnih pečeh. Le-te so v Sloveniji na voljo v Ljubljani in Mariboru. Upepelitev v zadnjih letih vse bolj izpodriva t.i. klasično oblika pogreba oz. pogreba s krsto. Od časa smrti pa do upepelitve mora miniti vsaj 36 ur.

V

Venec – cvetlični nagrobni aranžma.

Vežica – zgraba na pokopališču, kjer se hrani preminula oseba in pred katero praviloma poteka sama pogrebna slovesnost.

Verski obred – obred, ki se opravi skladno s pripadnostjo določeni verski ločini. Pri nas so najpogostejši katoliški verski obredi, sledijo civilni in preostali v skladu z veroizpovedjo posameznika.

Z

Zasutje – nastuje zemlje v grob, v katerem se nahaja krsta ali žara s posmrtnimi ostanki.

Ž

Žalna melodija- melodija, ki se je odigra na pogrebu na željo svojcev. Najbolj značilna in poznana melodija v našem okolju je Tišina. Druge pesmi in melodije, primerne za pogreb so še Amazing Grace, Ave Marija, Nabucco, Počivaj jezero v tihoti… več melodij si lahko pogledate tukaj.

Žarni pokop- je pokop z žaro ali urno. Mogoč je tudi raztres pepela na, za te namene, posebej predvidenih območjih.

Žarna stena ali zid– prostor z urejenimi žarnimi nišami, kamor se lahko vstavijo žare s pepelom preminule osebe. Služijo kot alternativa grobovom

Rubrika zanimivosti

V rubriki Zanimivosti najdete razne informacije ter novice, ki so tako ali drugače povezane s pogrebnimi ali pokopališkimi storitvami.

Tako lahko več izveste o tem, kako se soočiti z izgubo in kje poiskati pomoč pri žalovanju, najdete informacije na temo vedno bolj aktualnega in iskanega načrtovanja pogreba ter preberete kaj več o sedmini.

Prav tako pa najdete tudi informacije o kamnoseštvu in vrstah materialov, ki se uporabljajo, darovanju organov in kako lahko s tem nekomu pomagate, kako ravnati zeleno, kakšne so šege in običaji drugod po svetu in v različnih kulturah,…

Rubriko bomo sproti dopolnjevali, v kolikor pa imate kakršenkoli predlog ali idejo oz. vprašanje, pa se obrnite na nas in če bomo lahko, bomo z veseljem odgovorili ali pisali o tem.

Povezave do ostalih vsebih:

Storitve

Kontaktne informacije

02 651 34 71

24 ur

041 645 627

24 ur

info@help.si Mariborska c. 24, 2212 Šentilj